Евдокия Семеновна Полковникова 14.03.1898 - 14.10.1994

7